Personeelshandboek: wat heb je eraan?

Een personeelshandboek heet ook wel een personeelsreglement, huishoudelijk reglement of personeelsgids. In een personeelshandboek staan de interne regels en richtlijnen van jouw bedrijf. Het is belangrijk dat jouw werknemers aantoonbaar op de hoogte zijn van de regels die binnen je bedrijf gelden. Omdat het specifiek om jouw bedrijf gaat, is een personeelshandboek altijd maatwerk. Het kan geen kopie zijn van de personeelsgids van een ander bedrijf.

Je ziet vaak dat een personeelshandboek uit meerdere delen bestaat: een gedragscode en een deel met arbeidsvoorwaarden die voor alle of een bepaalde groep werknemers gelden. Als jouw bedrijf aan een cao is gebonden, staan er vaak al veel verplichte arbeidsvoorwaarden op papier. Dan kun je in een personeelsgids de nadruk leggen op de gedragscode en nadere toelichting geven op hetgeen in de cao staat.

 

Aanvulling op de arbeidsovereenkomst

Het personeelshandboek is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Het kan van heel kort en sober boekje tot een compleet arbeidsvoorwaardenreglement. En alles daar tussenin. Nuttige aanvullingen zijn een verzuimreglement en eventueel een leasereglement. 

 

Meer lezen over het personeelshandboek of hoe ik je kan helpen bij het opstellen of moderniseren ervan? Neem vrijblijvend contact op!

personeelshandboek opstellen


Twitter