Personeelshandboek

Een personeelshandboek heet ook wel een personeelsreglement, huishoudelijk reglement of personeelsgids. In een personeelshandboek staan de interne regels en richtlijnen van jouw bedrijf. Het is belangrijk dat jouw werknemers aantoonbaar op de hoogte zijn van de regels die binnen je bedrijf gelden.

Je ziet vaak dat een personeelshandboek uit meerdere delen bestaat: een gedragscode en een deel met arbeidsvoorwaarden die voor alle of een bepaalde groep werknemers gelden. Als jouw bedrijf aan een cao is gebonden, staan er vaak al veel verplichte arbeidsvoorwaarden op papier. Dan kun je in een personeelsgids de nadruk leggen op de gedragscode en nadere toelichting geven op hetgeen in de cao staat.

Meer weten over het personeelshandboek of hoe ik je kan helpen bij het opstellen of moderniseren ervan?


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr