Bonus voor vaccinatie: mag dat?

Als werkgever kun je een werknemer niet dwingen om zich te laten vaccineren. Toch wil je -en moet je!- zorgen voor een veilig en gezond werkklimaat voor al je medewerkers. Zeker als je te maken hebt met kwetsbare medewerkers. Lastig is, dat je te maken hebt met de privacy van je medewerkers. Dwingen kan dus niet maar je mag medewerkers wel vragen om zich te laten vaccineren.

 

Spagaat tussen privacy en werkveiligheid

Er is wat ruimte gekomen in de uitleg van de privacyregels. Als werkgever mag je vragen of een medewerker gevaccineerd is. Maar de medewerker hoeft geen antwoord te geven op de vraag. Ook mag je het antwoord niet vastleggen omdat dit een bijzonder persoonsgegeven is. Dus kun je de uitvraag niet via een app of vragenlijst doen.

Om de werkveiligheid te vergroten, onderzoek je of er ook andere mogelijkheden zijn dan vaccineren. Kunnen je medewerkers thuiswerken, je vraagt of ze zich regelmatig laten testen, kunnen ongevaccineerde medewerkers bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken? Belangrijk is, om het gesprek aan te gaan met medewerkers. Dan wordt het makkelijker om draagvlak voor het gekozen beleid te krijgen. 

 

Stimuleren met bonus

Onder de huidige wet- en regelgeving kun je je medewerkers niet verplichten om een vaccinatie te nemen. Je kunt medewerkers wel stimuleren om zich toch te laten vaccineren door bijvoorbeeld een bonus geven aan medewerkers die gevaccineerd zijn. Als je als bedrijf maar duidelijk maakt dat dit vrijwillig is en dat er geen (arbeidsrechtelijke) consequenties zijn voor degenen die zich niet willen laten vaccineren of die niet willen vertellen of ze al dan niet gevaccineerd zijn. Leg wel uit waarom je voor het beleid kiest: veilig werken voor iedereen, hoge vaccinatiegraad binnen het bedrijf biedt iedereen meer vrijheid enzovoort. Je kunt ook de mogelijkheid tot vaccinatie aanbieden om werknemers toch over de streep te trekken. 

 

bonus-vaccinatie-corona
 

 

Vervangend werk

Zijn er binnen jouw organisatie functies waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen niet voldoende zijn om de werkzaamheden veilig voor werknemers en/of cliënten te kunnen uitvoeren en zijn er daarnaast geen andere maatregelen te treffen? Ook dan geldt er geen vaccinatieplicht. Als werkgever ga je dan op zoek naar vervangende werkzaamheden, of overplaatsing naar een andere afdeling of locatie.  Als dat niet mogelijk is, zou -als laatste redmiddel- zelfs ontslag kunnen volgen. De ontslagaanvraag bij de kantonrechter moet wel heel goed onderbouwd worden.

 

Contact

Carla's Consultancy adviseert werkgevers. Van het aannemen van personeel tot ontslag en alles daar tussenin: arbeidsovereenkomsten, personeelshandboek, verzuimregement en zo voort. Neem contact met mij op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 


Twitter

  • @Thu 1 January