Zijn uw dossiers tip-top?

TOP of TOB-dossiers......Zijn uw dossiers tip-top? Of kunt u eigenlijk nog wat hulp gebruiken........ Een goed opgebouwd dossier kan u tonnen schelen! Goede dossiers zijn onontbeerlijk, alleen  al vanwege de wettelijke eisen en het dagelijkse gemak dat een helder dossier u biedt. In het geval van een slecht functionerende werknemer is een goede dossieropbouw essentieel! U kunt aantonen dat uw werknemer een heldere functieomschrijving heeft, dat u uw beoordelingscyclus op orde heeft, verbetertrajecten smart zijn vastgelegd en dat u als een goed werkgever hierbij aantoonbaar goede ondersteuning heeft verleend. Als dossiers niet op orde zijn, zal de rechter geneigd zijn de werknemer te beschermen en een hogere ontslagvergoeding toewijzen. Meer lezen over personeelsdossiers.


Twitter