Voorbereid op de Wet Werk en Zekerheid?

Of moet u straks in de kerstvakantie nog even uitzoeken hoe het precies zit? Per 1 januari a.s. gaat de wet al in.... Voor tijdelijke contracten die van rechtswege in januari eindigen, geldt de aanzegplicht nog niet. Als u uw medewerker vanaf 1 februari niet of te laat informeert, kan hij een vergoeding eisen van ten hoogste 1 maandsalaris!


Twitter