Professionaliseren van uw personeelsadministratie?

Door de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Bijvoorbeeld de ontslagroute wegens het disfunctioneren van uw werknemer: u kunt niet meer kiezen maar komt verplicht bij de kantonrechter terecht. Het is belangrijk om dan een goed onderbouwd personeelsdossier te hebben zodat u met zo min mogelijk kosten afscheid van elkaar kunt nemen! Wij kunnen u op praktische wijze adviseren en ondersteunen om uw personeelsadministratie op orde te krijgen. Advies over arbeidscontracten, personeelsdossiers, verbeterplannen enzovoort....


Twitter