Leraren staken. Recht op zorgverlof?

zorgverlofJe kind is waarschijnlijk blij, maar jij hebt misschien wel een megaprobleem wanneer je donderdag moet werken. Op grond van de wettelijke regelingen hebben werknemers met kinderen geen recht op zorg- of calamiteitenverlof vanwege de lerarenstaking. Er is sprake van een oppasprobleem en niet van 'noodzakelijke zorg bij ziekte'. Ook hoef je de zorg niet persé zelf te leveren, ook een opa of oma zou dit bijvoorbeeld kunnen. Als je geen andere oppas kunt krijgen, kun je wel om een 'gewone' verlofdag vragen bij je werkgever.


Twitter