Informatiebehoefte MKB-ondernemers over nieuw ontslagrecht zeer hoog

Door de tsunami van informatie rondom de nieuwe ontslagregels zien veel MKB'ers door de bomen het bos niet meer. Er zijn vaak geen mogelijkheden voor een eigen personeelsfunctionaris maar er is wel behoefte aan specialistische kennis. Carla's Consultancy ontzorgt u hierbij en kanaliseert de vloedgolf aan informatie voor u!


Twitter