Goede Vrijdag: altijd vrij?

Goede Vrijdag is in Nederland een officiële vrije dag. Dat betekent niet dat je automatisch recht op een doorbetaalde vrije dag hebt. Dit is afhankelijk van je (collectieve) arbeidsvoorwaarden. Werkgevers die niet onder een cao vallen, kunnen de afspraken over de doorbetaalde vrije dagen vastleggen in bijvoorbeeld het personeelshandboek.


Twitter