Compensatieregeling transitievergoeding

Met terugwerkende kracht kunt u de compensatie voor aanvraag-compensatie-transitievergoeding de transitievergoeding bij het ontslag van
langdurig zieke werknemers aanvragen.
 


Twitter