Bevrijdingsdag: dit jaar een vrije dag?

Bevrijdingsdag: wel of geen vrije dag?

Wel of niet vrij op 5 mei, dat roept elk jaar vragen op. Helemaal als Bevrijdingsdag op een door-de-weekse dag valt in een kalenderjaar dat door 5 gedeeld kan worden, zoals dit jaar, 2020.

Check je cao

Bevrijdingsdag is een officiële Nederlandse feestdag. Dat houdt niet automatisch in dat je recht op een doorbetaalde vrije dag hebt. Het hangt af van je arbeidsovereenkomst of cao af. Er kan dus per bedrijfstak een andere regeling gelden. In veel cao’s is geregeld dat werknemers één keer per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag, namelijk wanneer het kalenderjaar, zoals dit jaar 2020, door vijf gedeeld kan worden. In andere cao’s krijg je een extra vrije dag ter compensatie voor 5 mei en wanneer je vrij wilt op Bevrijdingsdag kost je dat een verlofdag.

Werkgever zonder cao

Wanneer jouw werkgever niet gebonden is aan een cao, kan hij in principe zelf bepalen of 5 mei een doorbetaalde feestdag is, een normale werkdag of een verplichte snipperdag. Afspraken hierover kunnen in je individuele arbeidsovereenkomst staan of in het personeelshandboek. In de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek kunnen afspraken staan over doorbetaalde feestdagen of een bepaling dat je werkgever een aantal verplichte vrije dagen kan aanwijzen. Bijvoorbeeld dat uiterlijk op 15 december bekend wordt dat in het komende kalenderjaar je werkgever maximaal drie verplichte vrije dagen bekend maakt.

Schriftelijk

Kost het je een verlofdag als je werkgever besluit om je vrij te geven op Bevrijdingsdag of heb je dan een extra vrije dag? Wanneer afspraken over deze feestdag niet schriftelijk zijn vastgelegd, mag je werkgever deze dag niet zomaar van je verloftegoed aftrekken! Hij mag je wel vragen om een vrije dag te nemen.


Twitter