Ziekmelden tijdens je vakantie

Ook in je vakantie kun je ziek worden. Als je dit op tijd en op de juiste manier meldt bij je werkgever, dan wordt deze dag niet aangemerkt als vakantiedag. Je kunt dan de vakantiedag of vakantiedagen een andere keer opnemen. Waar je wel rekening mee moet houden, dat zijn de regels die jouw werkgever heeft opgesteld met betrekking tot het ziekmelden. Je moet je wel ziekmelden en daarbij de procedures van je werkgever volgen. Het is niet voldoende dat je achteraf melding doet dat je ziek bent geweest en er vervolgens op rekent dat je de gemiste vakantiedagen terugkrijgt.

 

Verzuimprotocol

Een werkgever kan zijn bedrijfsregels en -procedures rondom ziekmelden vastleggen in een zogenoemd verzuimprotocol of verzuimreglement. Vaak is dit een onderdeel van het personeelshandboek, bedrijfsreglement of huishoudelijk reglement. In het verzuimreglement staan de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever, beide zijn verantwoordelijk voor een snelle en verantwoorde werkhervatting van een zieke werknemer.

 

ziekmelden-vakantie

 

Ziekmelden vanuit het buitenland

Als je je ziekmeldt vanaf je buitenlandse vakantieadres kan jouw werkgever van je verlangen dat je hem een verklaring van een plaatselijke arts overhandigt na terugkomst. Als je dat niet doet en je werkgever twijfelt aan je ziekte, dan kan hij besluiten om de dagen gewoon als vakantiedagen te beschouwen en niet als ziektedagen. Als werknemer moet je zelf kunnen bewijzen dat je wel ziek bent geweest!

 

Ziekdagen verrekenen met verlofdagen?

Een werkgever kan niet zomaar ziektedagen verrekenen met verlofdagen. Er kan in je arbeidsovereenkomst een bepaling staan dat ziekdagen tijdens de vakantie in mindering gebracht worden op je bovenwettelijke vakantiedagen. Er moet wel sprake van zijn dat een werknemer hiervoor expliciet toestemming verleent. Check ook altijd de bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als je tenminste onder een cao valt.

 

Meer informatie over een verzuimreglement of personeelshandboek?

Carla's Consultancy ontzorgt je bij het opstellen of updaten van het bedrijfsreglement, bedrijfsregels, huishoudelijk reglement of het personeelshandboek, inclusief verzuimreglement. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 


Twitter