Calamiteitenverlof wanneer er geen oppas voor de kinderen is

calamiteitenverlof: geen oppas voor de kinderenWerkende ouders hebben normaal gesproken de oppas voor de kinderen goed geregeld: ze maken gebruik van kinderopvang, buitenschoolse opvang, een gastouder of opa en oma. Maar soms zit het tegen: er is plotseling een oppasprobleem en moeten beide ouders toch werken. 

Calamiteitenverlof

Voor onvoorziene, plotselinge situaties of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden is het calamiteitenverlof bedoeld. De waterleiding is gesprongen of je werknemer moet een ziek kind onverwachts ophalen van school. In de wet staat niet precies in welke gevallen er recht is op calamiteitenverlof: het moet echt gaan om onvoorziene gebeurtenissen en de  bent de enige die op dat moment de situatie het hoofd kan bieden.

Scholen gesloten

De regering sluit alle scholen vanwege de corona-crisis: een uitzonderlijke situatie. Veel vaker komt het voor dat scholen zelf besluiten om kinderen naar huis te sturen wanneer een leraar ziek is en er geen vervanging geregeld kan worden. Of de verwarming van school doet het niet na de kerstvakantie: dan zijn de kinderen zomaar een dag onverwachts thuis. Niet iedere werknemer heeft een groot sociaal netwerk om direkt op de situatie te kunnen inspelen.

Wat kun je doen?

Wanneer een ziek kind van school of het kinderdagverblijf opgehaald moet worden, heeft je medewerker recht op calamiteitenverlof. De situatie moet zo snel mogelijk bij de werkgever gemeld worden, dit kan in sommige gevallen zelfs pas achteraf. Vrij plotseling werden zowel de scholen als de kinderdagverblijven gesloten. Dat was een echte noodsituatie: de tijd die nodig was om vervangdende oppas te regelen valt onder het calamiteitenverlof. In de wet staat niet precies hoe lang het verlof mag duren. Redelijk is in dit geval enkele uren tot ongeveer één dag, in uitzonderlijke gevallen enkele dagen. Als werkgever staat het je vrij om langer vrijaf te geven.

Oppasprobleem

De scholen blijven nog gesloten en als je medewerker nog geen oppas heeft kunnen regelen dan gaat het -zwart/wit gezien- om een oppasprobleem. In dat geval is er geen recht meer op calamiteitenverlof en zul je met elkaar in gesprek moeten hoe verder. Als thuiswerken niet kan, of er kunnen niet genoeg uren gemaakt worden, dan is het opnemen van verlof- of vakantiedagen een optie. Het kost je werknemer dan vrije dagen of hij zal de verloren uren later in moeten halen. Ook het opnemen van ouderschapsverlof is een mogelijkheid voor kinderen tot 8 jaar. Dit kan alleen wanneer er nog recht op ouderschapsverlof is. 

Calamiteitenverlof: doorbetaald verlof?

Bij calamiteitenverlof wordt het salaris doorbetaald. Om als werkgever te kunnen beoordelen of er sprake is van calamiteitenverlof of een andere vorm van verlof is het reëel dat je doorvraagt over de situatie wanneer het niet duidelijk genoeg is. Ook kun je om bewijzen vragen omdat je ook moet kunnen vaststellen of je het loon moet doorbetalen en hoe hoog de loondoorbetaling moet zijn. In een cao of arbeidsvoorwaardenregeling kunnen afspraken staan over calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Bijvoorbeeld over de duur van het verlof of over verrekening van het verlof met bovenwettelijke vakantiedagen. In het laatste geval kost calamiteitenverlof dus vrije dagen.

meer lezen over calamiteitenverlof en kort verlof

Corona-crisis: blijf in gesprek met elkaar! 

Zowel werkgevers als werknemers worden getroffen door de opgelegde maatregelen van de regering in dit crisistijdperk. Mijn advies is: blijf in gesprek! Probeer je in te leven in de problemen van de ander en stel je soepel op. Probeer er samen in onderling overleg uit te komen. Het begrip 'goed werkgever' maar ook 'goed werknemer' gaat in deze tijd verder dan gebruikelijk.

Lees meer tips en vragen over de corona-crisis of neem rechtstreeks contact met mij op.


Twitter