Calamiteitenverlof bij autopech?Calamiteitenverlof bij autopech?

Lekke band, autopech onderweg, fiets gestolen, de trein is vertraagd, de brug staat open..... Je komt te laat op je werk. Heb je in zo'n situatie recht op calamiteitenverlof? Het gaat tenslotte om overmacht. Of niet?

 

Wat is calamiteitenverlof eigenlijk?

Calamiteitenverlof of kort verzuimverlof is een wettelijk verlof voor werknemers in onvoorziene, spoedeisende situaties of in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden zijn: je moet je zieke kind ophalen van school en hebt wat tijd nodig om oppas voor de volgende werkdag te regelen. Of een cv-leiding is gesprongen en je moet op de monteur wachten. Het gaat om situaties die je niet kon voorzien en je bent de enige die op dat moment die het kan regelen.

 

Doorbetaald verlof

Calamiteitenverlof is een vorm van doorbetaald verlof. Hoe lang het precies duurt, hangt van de situatie af. Het kan gaan om een half uur tot hooguit enkele dagen. 

 

Te laat op het werk door autopech: calamiteitenverlof?

Een werknemer hoort er voor te zorgen dat hij op tijd op het werk komt. Autopech, een lekke band of treinstakingen zijn voor risico van de medewerker en een werkgever hoeft deze tijd niet door te betalen, er is dus geen wettelijk recht op calamiteitenverlof. Als werkgever kun je verlangen dat je medewerker de verloren tijd inhaalt of verlof voor de gemiste tijd opneemt. 

 

Bewijs

Jouw werkgever kan om bewijs vragen om te kunnen beoordelen of de verloren tijd inderdaad calamitaitenverlof is of een andere vorm van (onbetaald) verlof. Hij moet tenslotten kunnen vaststellen of je recht hebt op loon over de gemiste tijd of niet.

 

meer lezen over calamiteitenverlof


Twitter