Flexibele schil

Steeds meer ondernemingen en bedrijven in het MKB maken gebruik van uitzend- en detacheringsbureaus. Ze hebben minder 'vaste' werknemers in loondienst en huren hun 'flexibele schil' in bij deze bureaus of zetten een ZZP'er in. Hiermee kunnen pieken en dalen in de arbeidsbehoefte goed opgevangen worden.

Uitzendbureaus

Wanneer je behoefte hebt aan een tijdelijke uitbreiding van jouw personeel om een piek op te vangen in de werkzaamheden kun je een uitzendbureau inschakelen. Zorg er wel voor dat dit bureau gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid. Dit keurmerk geeft aan dat het uitzendbureau betrouwbaar is. Het bureau doet zijn belastingaangifte en betaalt tenminste het minimumloon.

Je bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor een te laag loon van de uitzendkracht!

Ontvangt een uitzendkracht minder dan het minimumloon en de minimum vakantiebijslag? Dan kan hij het inlenende bedrijf aansprakelijk stellen als deze zaken doet met een niet-gecertificeerd uitzendbureau op grond van de inlenersaansprakelijkheid. Ook kan hij het uitzendbureau aansprakelijk stellen. Daarnaast kan hij een klacht indienen bij de Inspectie SZW. Ook in het geval dat een niet-gecertificeerd uitzendbureau failliet gaat of verdwijnt staat de uitzendkracht niet met lege handen.

ZZP'ers

Als je een zzp'er inhuurt loop je het risico dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie aanziet voor een dienstverband en kan er onduidelijkheid ontstaan of wie de loonheffingen moet afdragen.

VAR-verklaring vervangen door ModelovereenkomstenVAR-Verklaring

De zogenoemde "Verklaring Arbeidsrelatie" (VAR) kon hierover uitsluitsel geven. Vanaf 1 mei 2016 is de VAR vervangen door
de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Het kabinet worstelt nog steeds met de ZZP-wetgeving en er wordt
gesproken over vervangende wetgeving. De Wet DBA wordt nog niet actief gehandhaafd, tot 1 juli 2018 zijn er geen naheffingen
of boetes te vrezen, behalve als de Belastingdienst u als kwaadwillende ziet. Lees meer over het laatste nieuws rondom handhaving van de Wet DBA.

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal getoetst worden door de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst staat een groeiend aantal modelovereenkomsten. Als deze gebruikt worden, dan is duidelijk dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals de WW, WIA en ZW. Je kun kiezen of je een voorbeeldovereenkomst gebruikt of dat je je eigen overeenkomst laat toetsen door de Belastingdienst. De manier van werken moet vervolgens overeenkomen met hetgeen in de overeenkomst wordt gesteld.

(Model-) overeenkomst niet verplicht

Het is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de modelovereenkomsten of om een eigen overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Als opdrachtgever moet je dan zelf bepalen of er sprake is van een dienstverband. Bij twijfel kun je de overeenkomst laten toetsen om vooraf zekerheid te krijgen.

Meer informatie?

Voor meer advies over het inhuren van flexibele werknemers of overig HRM advies kun je vrijblijvend contact opnemen met Carla's Consultancy!


Twitter