Functieomschrijving van een Administratief Medewerker

Onderstaand een voorbeeld van een functieomschrijving voor een Administratief Medewerker. Het verschilt per functiewaarderingssysteem hoe het format eruit komt te zien. 

Functienaam  Administratief Medewerker
Afdeling          Financiële Administratie
Functienummer  
Datum                 Maart 2020

 

Doel van de functie                

De Administratief Medewerker verricht (een deel van) de werkzaamheden ten behoeve van de afdeling Financiële Administratie met als doel een tijdige en correcte registratie en verwerking van gegevens in de daartoe bestemde systemen. Informatie en documentatie worden tijdig geregistreerd, geordend en gearchiveerd. Informatie en documentatie zijn actueel en toegankelijk. 

Plaats in de organisatie       

Direct leidinggevende                  : Boekhouder
Geeft leiding aan                          : geeft geen leiding

Resultaatverwachting          

Kerntaken

Ongoing (financiële) administratie                

 • Up-to-date houden van (een deel van) de financiële en/of salarisadministratie.                                  
 • Archiveert stukken en digitale informatie en schoont deze periodiek op.       

Operationeel beheer financiële middelen               

 • Beheren van de inkomende en uitgaande geldstroom: bank- en kassaldi.
 • Bewaken debiteurenstanden, beoordelen van aanmaningen en het verrichten van betalingen.

 Rapportages                            

 • Stelt periodiek standaard-overzichten op ten behoeve van de maandafsluiting.

Contacten                                

 • Aannemen van inkomende telefoongesprekken, verstrekken van standaard-informatie, oplossen van dag-dagelijkse problemen van klanten/leveranciers. Doorverbinden naar gevraagde persoon, doorverwijzen of noteren van boodschap. 
 • Ontvangt bezoek en licht de juiste medewerker in. 

Overig                                      

 • Draagt zorg voor een opgeruimde werkplek.
 • Verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van andere afdelingen.
 • Houdt zich aan de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften.

Bevoegdheden:

De Administratief Medewerker is bevoegd tot het uitvoeren van de taken die bij de functie horen. 

Bezwarende omstandigheden:

 • Veelal zittend werk. Kans op pijn aan hand, arm, nek en schouders.
 • Langdurig beeldschermwerk. Kans op RSI-klachten.
 • Tijdsdruk kan spanning opleveren.

Opleidingseisen:

 • Minimaal MBO-3, administratieve richting
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (functie-gerelateerd)
 • Goede kennis van de gehanteerde geautomatiseerde systemen

Competenties

Kerncompetenties [bedrijf]:

Kwaliteit
Communicatie 

Functie-gerelateerde competenties:

Inzet tonen:

 • Is bereid om alles aan te pakken;
 • Is niet tevreden met een gemiddelde prestatie;
 • Stopt pas als het werk klaar is;
 • Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk.

Nauwkeurig:

 • Is grondig, controleert de eigen werkzaamheden;
 • Is ordelijk en werkt overzichtelijk, ook bij overdracht van werkzaamheden;
 • Werkt volgens vaste procedures, voert de nodige controles uit.

Samenwerken:

 • Stelt het gezamenlijke belang boven het eigen belang;
 • Helpt collega’s ook zonder dat ze erom vragen;
 • Heeft een prettige en plezierige omgang met collega’s.

Zelfstandig:

 • Heeft nauwelijks begeleiding nodig, weet wat hij wanneer en hoe moet doen;
 • Lost de voorkomende dagelijkse problemen zelf op;
 • Overlegt bij bijzonderheden tijdig met leidinggevende.

 


Twitter