Ketenbepaling

De ketenbepaling is een regeling die bepaalt op welk moment elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een vast contract. Als er meer dan maanden tussen de arbeidsovereenkomsten zijn verstreken, dan begint de 'keten' overnieuw. Maar let op: in een cao zijn afwijkingen toegestaan! 

Per 1 januari 2020 wordt de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid weer teruggedraaid: een werknemer krijgt weer na drie jaar (of drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten) recht op een vast contract.

 


Twitter