Vaccineren verplicht?

In Nederland is begonnen met het vaccineren tegen Corona (Covid-19). De overheid verwacht dat iedereen die dat wil binnen een jaar ingeënt is. De discussie tussen voor- en tegenstanders komt op gang; de overheid kan vaccinatie niet verplichten. Maar hoe zit dat met werkgevers? Kan een werkgever aan medewerkers verplichten om zich te laten inenten? 

 

corona-covid-19-vaccinatie-verplicht

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinatie als onderdeel van de zorgplicht

Werkgevers hebben een verregaande zorgplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers op een veilige en gezonde manier hun werk kunnen doen. Werkgevers kunnen hun werknemers niet verplichten om zich te laten inenten. Stel dat medewerkers die zich niet willen laten vaccineren met kwetsbare mensen werken, dan kan een werkgever wel bepaalde werkzaamheden bij deze werknemers kunnen weghalen: bijvoorbeeld alle taken waarbij er rechtstreeks contact is. Werknemers zullen dan vervangend werk moeten doen om toch hun overeengkomen uren te kunnen werken. Maar wat als er onvoldoende of geen vervangend werk is? Het uiterste geval zal kunnen zijn dat de werkgever ontslag voor deze werknemers aan zal vragen bij de kantonrechter......

Griepspuit weigeren: ontslag!

Onlangs sprak ik een werknemer die weigerde zich te laten vaccineren tegen griep. Ze had een "normale' kantoorbaan en had niets te maken met kwetsbare mensen. Met nog een paar collega's werd ze op het matje geroepen bij de directie om verantwoording af te leggen waarom zij geen griepspuit had genomen. Ze kreeg een vaststellingsovereenkomst onder de neus gedrukt en heeft er voor gekozen om vrij snel te tekenen en te vertrekken bij dit bedrijf: ze wilde er niet meer werken vanwege deze cultuur. Was dit voor de rechter gekomen, dan had hij gehakt gemaakt van deze zaak.....

Voorsorteren

Er zijn op dit moment nog geen gerechtelijke uitspraken over het al dan niet verplicht vaccineren tegen het corona-virus. Een algehele vaccinatieplicht voor alle medewerkers lijkt mij nog  niet zo gauw aan de orde. Maar in bepaalde situaties, zoals in verpleeghuizen of ziekenhuizen, is een vaccinatie zowel een persoonlijk beschermingsmiddel voor de werknemer als ook bescherming voor hun collega's en de bewoners/patiënten. Het zou dus wel een voorwaarde kunnen zijn om bepaalde beroepen uit te mogen oefenen. Als organisatie kun je hier al op voorsorteren. Het niet kunnen of willen voldoen aan de vaccinatieplicht kan leiden tot functieongeschiktheid en als er onvoldoende vervangende werkzaamheden zijn, kan dat consequenties voor de werknemer hebben. Te denken valt aan ander werk binnen de organisatie, maar als dat er niet is dan zou een werkgever ontslag kunnen aanvragen.

 

hr-advies-corona-personeel


Twitter