Personeelshandboek: noodzaak of luxe?

personeelshandboek

Een personeelshandboek heet ook wel een personeelsgids, personeelsreglement of huishoudelijk reglement. In dit document worden alle interne regels en richtlijnen die in jouw bedrijf gelden vastgelegd: jouw "huisregels". Een personeelshandboek is een noodzaak voor elk bedrijf. In de praktijk is het een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst en CAO (indien van toepassing). Ook in de arbeidsovereenkomst zelf wordt vermeld dat het personeelshandboek onlosmakelijk verbonden is met de individuele arbeidsovereenkomst. Als je bedrijf niet onder een cao valt, zijn er arbeidsvoorwaarden en regels die voor elke werknemer gelden (of voor een groep werknemers). Zodoende hoeven deze regels niet met iedere werknemer afzonderlijk afgesproken te worden. Door deze regels op schrift te stellen is er duidelijkheid voor iedereen. Dit zorgt ervoor dat je als werkgever juridisch gedekt bent als er misverstanden zijn over een bepaalde regel, het reglement zorgt voor structuur en duidelijkheid. Jouw medewerker is alleen aan dit reglement gebonden als het nadrukkelijk vastligt in de arbeidsovereenkomst. Door een clausule op te nemen in de individuele arbeidsovereenkomst is dit het geval. In ontslagprocedures kunnen onduidelijke regels leiden tot hoge schadevergoedingen!

Bij indiensttreding kan er een papieren exemplaar uitgereikt worden of er kan voor gezorgd worden dat alle werknemers inzage hebben in een digitale of online versie. Wat kunt je vastleggen? Te denken valt aan:

 • Verzuimreglement, ziekmelden
 • Sanctiebeleid
 • Aanvragen (bijzonder) verlof, vakantie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Gebruik gereedschappen
 • Mobiele telefonie
 • Vergoedingen en verstrekkingen
 • Alcohol- en drugsbeleid
 • Internet en/of social media beleid
 • Relatiegeschenken, giften
 • Reiskostenvergoeding, vervoer vanwege de werkgever
 • Auto van de zaak, lease auto
 • Beoordelingscyclus, functioneringsgesprekken

In het personeelshandboek kunt je bijvoorbeeld opnemen dat er een wachtdag toepast wordt bij ziekte, dat ziektedagen of kortdurend zorgverlof -onder voorwaarden- in mindering gebracht worden op de bovenwettelijke vakantiedagen.

HRM Advies nodig?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wilt je een keer vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.


Twitter

 • @CarlaMol1Thu 27 June

  Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr