Functieomschrijvingen: waarom belangrijk?

Door functieomschrijvingen op te stellen wordt inhoud van de bestaande functies helder omschreven, de functie-eisen. Het beschrijven van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, vereiste kwalificaties, gewenste competenties, communicatieve vaardigheden, hiërarchische plaats van de functie in het functiegebouw, de bijbehorende beloning zijn voor iedereen duidelijk. Verschillen in beloning zijn transparant voor een ieder. Door de functie-omschrijving te laten ondertekenen en op te nemen in het personeelsdossier is aantoonbaar dat jouw medewerker op de hoogte is van de taken die je van hem verwacht.

functieomschrijving

CAO

Als er een CAO van toepassing is, dan wordt het hierin gehanteerde functie- en loongebouw toegepast.

Basis voor functioneringsgesprekken

Een goede functieomschrijving is de basis voor het functioneren en de uiteindelijke beoordeling over het functioneren van de medewerker. De beoordeling heeft niet zelden invloed op de beloning. De functieprofielen in combinatie met het beoordelingsresultaat kan ook weer de input zijn voor het persoonlijk ontwikkelplan (POP) of het opleidingsplan.

Basis voor vacaturetekst

Een functieomschrijving of functieprofiel is niet onbeperkt houdbaar. Dit wordt vaak duidelijk wanneer er een vacature ontstaat. Door een nieuw functieprofiel op te stellen of een bestaand profiel weer actueel te maken, is het duidelijk welke opleiding, (communicatieve) vaardigheden, competenties etc. de kandidaat  moet bezitten. Door het benoemen van harde en zachte functie-eisen wordt het selectieproces vergemakkelijkt.

Het functieprofiel is onderdeel van het organigram. Een organigram of een organogram geeft aan hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit. In een schematisch overzicht van de functies (niet de personen) worden de hiërarchische verhoudingen weergegeven, hoe hoger de functie in het schema des te meer verantwoordelijkheden, bevoegdheden en zeggenschap. Een duidelijke bedrijfsstructuur draagt bij aan een betere interne communicatie.

Reorganisatie

Tijdens een reorganisatieproces spelen functieomschrijvingen ook een cruciale rol. Op basis van (uitwisselbare) functies wordt een plan opgesteld om het verplichte afspiegelingsbeginsel toe te kunnen passen.

Meer weten?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in HRM-advies voor het MKB. Wil je een keer vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr