Einde van het dienstverband

contract beeindigen

Het dienstverband van een medewerker kan op verschillende manieren eindigen. Het kan doordat bijvoorbeeld de einddatum van het contract is bereikt, je kunt samen afspraken maken (bijvoorbeeld ontslag met wederzijdsgoedvinden), het UWV kan toestemming geven voor ontslag of de kantonrechter kan het contract ontbinden.

Het dienstverband eindigt van rechtswege

Dit houdt in, dat de arbeidsovereenkomst 'vanzelf' eindigt. Dat kan het geval zijn doordat de einddatum van het contract  is bereikt. Let op: met de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet je als werkgever bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer jouw werknemer minimaal één maand voor afloop van het contract schriftelijk informeren of het contract voortgezet wordt en zo ja, onder welke voorwaarden. Je hoeft niet aan te geven waarom je al dan niet het contract verlengt. Als je dit niet (op tijd) doet, loop je het risico dat je de werknemer één bruto maandsalaris moet betalen. De werknemer moet deze boete dan wel binnen twee maanden opeisen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Je spreekt met je werknemer samen af dat het dienstverband eindigt. De afspraken die je hier samen over maakt, leg je vast in een beëindigingsovereenkomst. Je hoeft geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter het contract te laten ontbinden. Let wel op de formulering in de beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst zodat de eventuele WW-rechten van de werknemer niet in het geding komen!

  • werkgever en werknemer willen allebei dat het dienstverband eindigt;
  • werkgever en werknemer zijn het er over eens over de financiële kant van het ontslag; 

Ontslag tijdens de proeftijd

Binnen de overeengekomen proeftijd kunnen zowel werkgever als werkgever het arbeidscontract op ieder moment opzeggen. Er is geen ontslagvergunning vereist. Je moet de proeftijd wel schriftelijk zijn overeengekomen en de werknemer moet meerderjarig zijn. Voor contracten die 6 maanden of korter duren, mag je geen proeftijd afspreken!

Meer informatie over het eindigen van het dienstverband?

 

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag tijdens de proeftijd

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend met mij van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.

 


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr