Arbeidsovereenkomsten: checken en opstellen

Carla's Consultancy ondersteunt (MKB) bedrijven bij het opstellen, checken en adviseren rond arbeidsovereenkomsten en arbeidscontracten.

ondertekenen contract

Opstellen nieuwe arbeidscontracten

In een arbeidsovereenkomst staan in het kort gezegd de zaken die je als werkgever en werknemer met elkaar afspreekt. De inhoud van de arbeidsovereenkomst wordt voor een deel bepaald door de wet en een eventueel van toepassing zijnde cao. De wet regelt een aantal minimumafspraken zoals minimumloon en het wettelijk aantal vakantiedagen. Een cao regelt voor een groot deel de overige arbeidsvoorwaarden. In de arbeidsovereenkomst vermeld je, of er een cao van toepassing is.

Checken bestaande arbeidscontracten

Is het arbeidscontract volledig? Staan er zaken in die niet mogen? Waarom is mijn proeftijdbeding niet geldig? Waarom zit ik bij het volgende contract al vast aan een contract voor onbepaalde tijd? Heeft je de 'keten' van arbeidscontracten goed is beeld? Telt de uitzendperiode ook mee? Kloppen mijn huidige arbeidscontracten? Met welke bepalingen in het contract loop ik risico?

Hoe weet ik of ik een cao moet toepassen?

Als er voor jouw bedrijf een ondernemings-cao is afgesproken is het duidelijk dat je deze cao moet toepassen. Als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgeproken, de zg. bedrijfstak-cao, moet deze toegepast worden op de individuele arbeidsovereenkomsten die je met jouw werknemers afsluit. Als er in jouw branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is, geldt deze cao automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Soms zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Uitzendkrachten vallen meestal  onder een eigen uitzend-cao en niet onder de cao van het bedrijf waarvoor ze werken.

Wat is een contract voor bepaalde tijd? Wat houdt een contract voor onbepaalde tijd in? Waarom zou ik een eenzijdig wijzigingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst met mijn nieuwe medewerker? Wat is een geheimhoudingsbeding? Wat is een relatiebeding? Hoe stel ik een contract voor bepaalde tijd op ? Wanneer moet ik een vast contract aanbieden? Wat verandert er allemaal voor mij onder de Wet Werk en Zekerheid? Mag ik onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in geen enkel geval een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst? Ik wil een contract aanbieden voor de duur van een project, mag dat? Mag ik een contract opstellen voor vier of zeven maanden?

Een arbeidsovereenkomst kan afgesloten voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Je kunt een contract opstellen voor de duur van een vooraf bepaalde periode, dit kan zijn een half jaar of een jaar maar ook voor een andere periode bijvoorbeeld 5 maanden of 1,5 jaar. Daarnaast is het mogelijk de duur van een arbeidsovereenkomst te koppelen aan de duur van een gebeurtenis, bijvoorbeeld vervanging bij ziekte of zwangerschap. Spreek in dat geval wel een einddatum af.

Hulp nodig bij het checken van arbeidscontracten?

Carla's Consultancy is gespecialiseerd in o.a. HRM-advies. Wil je een keer vrijblijvend met mij van gedachten wisselen? Neem gerust contact op.

 


Twitter

  • @CarlaMol1Thu 27 June

    Partners krijgen sinds 1 januari 2019 één werkweek geboorteverlof als hun vrouw of partner is bevallen. Er kan in j… https://t.co/Mk3NXFalYr